Tư vấn thủ tục khách Việt Kiều mua chung cư Sunshine City

Chung cư Sunshine city là nới quần tụ của giới thượng lưu không chỉ ở Việt Nam mà còn là nơi an cư của đại đa số các khách hàng nước ngoài khi lựa chọn sinh sống làm việc tại Việt Nam. Chung cư Sunshine City đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của căn hộ 5 sao đẳng cấp quốc tế, chính vì vậy  Chung cư Sunshine city còn được rất nhiều Việt kiều quan tâm khi mua căn hộ Sunshine City , nên một số thông tin tư vấn ngắn gọn sẽ hữu ích khi khách hàng là việt kiều mua nhà tại đây.

Người Việt Kiều đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì vẫn có thể mua nhà (Chung cư Sunshine City)  và sở hữu nhà ở Việt Nam

Theo quy định tại Điều 126 Luật nhà ở sau khi được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Luật sửa đổi, và bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18/06/2009 của Quốc hội quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoàinhư sau:

Thứ nhất. Người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam;
b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người đã có công đóng góp cho đất nước; người có kỹ năng đặc biệt như: cơ quan, nhà khoa học, nhà văn hoá, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

Thứ hai. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định nêu trên được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì sẽ có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Do đó, việc được phép cư trú từ 3 tháng trở lên tại Việt Nam là một điều kiện để người Việt Nam định cư tại nước ngoài được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam. Theo như quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (“Nghị định 71/2010”) thì các giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú của bạn gồm: Sổ tạm trú; hoặc Giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương do công an phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp phường) nơi người đó cư trú cấp. (Chú ý: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ cần có giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 67 của Nghị định số 71/2010 làsẽ  đủ điều kiện về cư trú để được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, không yêu cầu phải có thời gian cư trú thực tế (cư trú liên tục hoặc cư trú cộng dồn) từ đủ ba tháng trở lên tại Việt Nam mới được sở hữu nhà ở).

Xem chi tiết: Bảng giá và chính sách Sunshine City